WERKPRAKTIJK VISIE

Nemen we waar wat we voor waar nemen?
Het hart van mijn werkpraktijk wordt gevormd door het begeleiden van persoonlijk onderzoek. Waarnemen wat je voor waar neemt is rode draad. Oogmerk is het creëren van ruimte. Niet zozeer ruimte door te herorganiseren of nieuwe systemen te ontwikkelen, maar ruimte in hoofd en hart. Zodat je in de manier waarop je als persoon een systeem belichaamt niet terughoudt om je persoonlijke ervaring, vakmanschap en visie in te brengen, al gaat dat tegen de stroom in.  Mijn clienten zijn organisatieadviseurs, procesfacilitators, managers en leidinggevenden van processen in een verweven systeemdynamiek. 

De manier waarop we ons aanpassen aan wat organisaties van ons vragen kan ervoor zorgen dat we systeemverstrikt raken. Vol goede moed nemen we de kleur aan van de omgeving waar we werken, met de valkuil dat we, ook voor onszelf, kameleontisch worden. Dat is geen statisch gegeven, meer een golvende dynamiek. Het zicht houden op die dynamiek is de grond van mijn werkpraktijk. Persoonlijke intenties en talenten kunnen makkelijk onzichtbaar raken in het jargon zoals we dat creëren in de organizational society.

De onderliggende focus van mijn werk ligt op de inbreng van individuele waarde in het collectieve. In de regel wordt gedacht vanuit vormen, verbeteren en veranderen van de organisatie als entiteit. Met het individu daarin als werkkracht met een profiel van specifieke competenties. In mijn werkpraktijk draait dit gegeven 180°, en maakt met open blik, voorbij heersende regels, persoonlijke intentie en creativiteit als ons grootste vermogen zichtbaar.