conversatie als vrijplaats

home

Creating space to make sense  

Begin jaren ’90, vers afgestudeerd van de kunstacademie, vroeg ik me af wat deze radeloos bewuste tijd eigenlijk vraagt van kunst en kunstenaar. Vanuit die queeste is een doorlopend veldonderzoek ontstaan naar hoe we leven in de complexe organisatiesystemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. In de voetsporen van kunstenaars als Joseph Beuys (Social Sculpture) en Barbara Stevini (APG group) verliet ik mijn atelier om de wereld van organisatie en management zelf als atelier te nemen. Mijn werk heeft de vorm gekregen van begeleiden van reflectieprocessen.

Als tussentijdse weerslag van 2,5 decennia veldonderzoek verscheen in 2015 mijn boek: Is er ruimte in de gevestigde orde? essay over het individuele in organisatie, management en bestuur. Door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) gekozen tot het beste boek over organisatieadvies van het jaar.

De manier waarop we ons aanpassen aan wat organisaties van ons vragen kan ervoor zorgen dat we systeemverstrikt raken. Bewust en onbewust. Dat is geen statisch gegeven, meer een golvende dynamiek. Het zicht houden op die dynamiek is de grond van mijn werkpraktijk voor mens in organisatie. Persoonlijke intenties en talenten kunnen makkelijk onzichtbaar raken in het jargon zoals we dat creëren organisatie, bestuur, management en – opleidingen.

© Marjorieke Glaudemans  najaar 2019