VRAAGSTUK IN SITU

Creating space to make sense  
Sinds de jaren ’90 heb ik vele reflectieprocessen ontworpen en begeleid, langlopende, kortdurende en in uiteenlopende vormen en contexten. Met als rode draad de koan ‘of er ruimte in de gevestigde orde is’.

Nog steeds kijk ik met plezier mee naar vraagstukken die voor u, uw organisatie of in de maatschappij spelen. Over wat er dan kan plaatsvinden zou ik van alles kunnen zeggen. Liever laat ik een ervaringsdeskundige aan het woord. Guido Enthoven van het Instituut Maatschappelijke Innovatie waarmee ik ruim twee jaar samenwerkte aan een actieonderzoek rond het thema doorwerking:

‘Enige jaren geleden hebben we Marjorieke Glaudemans bereid gevonden om als ‘artist in residence’ een bijdrage te leveren. Via één op één gesprekken met collega’s, presentaties en via workshops binnenshuis en met klanten vormde ze onder meer een blijvende inspiratiebron rond het thema ‘doorwerking’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons werk ook daadwerkelijk maatschappelijk toegevoegde waarde levert, dat het doorwerkt, dat het beklijft, dat het impact heeft? 

Impressie van de doorgaande conversatie | intern & extern | over de notie doorwerking. Welk idee zou moeten doorwerken en waarom eigenlijk? Wat (of wie) maakt dat iets doorwerkt? 

‘Marjorieke heeft het talent om ontregelende vragen te stellen, nieuwe denkrichtingen en perspectieven aan te reiken en mensen gelukkig te maken in een gesprek. Samenwerken met Marjorieke is goed voor een organisatie, het opent nieuwe ramen en deuren, het zet je aan het denken en ook nog daar voorbij. Ik herlees nog steeds met regelmaat passages uit haar prachtige boek ‘Is er ruimte in de gevestigde orde?
Het is de gevestigde orde in mensen zélf die ze ter discussie stelt. Met haar inventies en interventies verandert ze het denken over de toekomst van een organisatie.’ mr. dr. Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie.

Graag ga ik met u in vrijblijvende conversatie over een (prangend) vraagstuk om te zien of mijn meekijken van betekenis zou kunnen zijn voor de situatie.