PERSOONLIJK WERKATELIER

Onverdeelde aandacht voor persoonlijk onderzoek
Een persoonlijk werkatelier is geschikt voor mensen die ruimte zoeken om zich in een persoonlijke queeste te verdiepen en deze uit te kristalliseren in praktijk.

Mensen kiezen voor een persoonlijk werkatelier vanuit heel diverse  beweegredenen. Van de behoefte aan klankbord bij het schrijven van een boek, tot sensitiever willen worden in luisteren als professioneel instrument,  tot het vinden van een innerlijk baken in de overweldigende kracht van werken in complexe systemen, of het helder willen krijgen van wat vagelijk onder de oppervlakte speelt. Vragen die liggen in het gebied van professionele identiteit, maar tevens ook organisatie-overstijgend zijn. Vragen die in essentie gaan over of je handelen congruent is met je oorspronkelijke intenties en authentieke visie.

gesprekspartner

De mensen die ik begeleid zijn organisatieadviseurs, procesfacilitators, managers en leidinggevenden in verweven systeemdynamieken en mensen uit de creatieve sector. Het persoonlijk onderzoek is met nadruk een prakticum, geen conceptueel experiment of wetenschappelijke studie. De dagelijkse praktijk van mensen zelf is het ‘atelier’ waarin inzichten worden uitgeprobeerd, tegen het licht gehouden en zo verankerd.

persoonlijk werkatelier | jaar
Iets uitkristalliseren vraagt tijd en een vorm van concentratie en helderheid van geest die we in de complexiteit en gejaagdheid van alledag makkelijk verleren. Een jaar persoonlijk werkatelier biedt daar vrijplaats, tijd en ruimte voor. Parallel aan en in verbinding met dagelijks werk.

De precieze invulling ontstaat in interactie, in een proces van bevragen, doorvragen, ervaren, doorgronden, doorzien en in praktijk brengen. De richting die je zelf geeft is leidend. Lang en geduldig de tijd nemen voor iets is een rariteit geworden in deze tijd met haar focus op snelle oplossingen en hoge effectiviteit. De inzichten verlopen gestaag, tonen zich niet onmiddellijk, maar werken uiteindelijk indringend door in praktijk. Door deze intensieve en gelijkertijd open en flexibele manier van begeleiden zijn er voor persoonlijke werkateliers van een jaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

persoonlijk werkatelier | 8 uur
Wil je iets onder de loep nemen wat urgenter is dan is een werkatelier van 8 uur heel geschikt. De benadering is vergelijkbaar met het werkatelier van een jaar maar we zijn eenduidiger gefocust op een specifieke vraag of kwestie.

Neem vrijblijvend contact op voor informatie, tarieven of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden voor uw situatie.