RESPONS-ABILITY WERKATELIER

Respons-ability
Een ogenschijnlijk kleinschalige individuele respons kan van grote invloed zijn op het beloop van situaties. Vanuit dit gegeven biedt het respons-ability werkatelier ruimte om het proces wat aan een respons voorafgaat vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken.

Het respons-ability werkatelier biedt een onderzoeksomgeving waar waarnemen wat we ‘voor waar’ nemen grond is. Het is een trainen van waarnemingsvermogen en introspectieve intelligentie. Naar binnen kijken om buiten te kunnen doorzien. Het versterkt inzicht in hoe te navigeren in een complexe wereld, en daarin dicht bij je oorspronkelijke intentie te blijven. Om van daaruit authentieke en adequate respons te kunnen geven op wat er is. Het respons-ability werkatelier is te beschouwen als het practicum van mijn boekIs er ruimte in de gevestigde orde?’

Of all the dangers we face, from climate change to nuclear war,
none is so great as the deadening of our response | Joanna Macy

Het respons-ability werkatelier is een uitnodiging aan mensen die zien dat we, ondanks onze goede bedoelingen, verstrikt raken in de complexe systemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. Mensen die voorbij de ‘whats in it for me’ interface willen kijken en zich afvragen wat deze wereld van ons nodig heeft. Die verlangen naar adequate respons op de grote vragen van deze tijd. En daarin niet schuwen om gewoonte patronen op te schudden en in verwarring te raken, maar deze durven uithouden in het vertrouwen dat juist verwarring de grond rijp zou kunnen maken voor inzicht. Om zo, in samenspraak, een tijdelijke vrijplaats te creëren om onze creativiteit in het vormen en geven van respons op situaties te inspireren.

In het eendaagse respons-ability werkatelier verkennen we de grond van je respons vanuit verschillende perspectieven. Ruimte houden voor complexiteit is de rode draad.  In de meerdaagse leergang is ruimte houden voor complexiteit ondertoon om dieper in te gaan op emoties, oorzakelijkheid en gevestigde orde. Parallel kristalliseren je intentie en je inter-esse zich verder uit. Er zijn tevens individuele sessies om persoonlijk inzicht in congruent zijn aan te scherpen. Het meerdaagse respons-ability werkatelier rond af met werken aan een persoonlijke respons; een presentatie van de inzichten voor je werkpraktijk; de kracht van conversatie, taal als beeld.

Inspiratiebronnen zijn verschillende perspectieven uit de westerse- en oosterse filosofie en kunst- en organisatiewetenschappen; o.a. Joseph Beuys, Cornelis Verhoeven, Martha Nussbaum, Joanna Macy, Ruud Kaulingfreks, Robert Cooper en Hannah Arendt. 

De respons-ability werkateliers vinden plaats via open inschrijving, in company, te gast bij een leergang of toegespitst op een specifieke kwestie. Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we in conversatie  afstemmen of het respons-ability werkatelier in uw situatie van waarde zou kunnen zijn. 

Authentieke respons geven vraagt moed. ‘(…) Dubbele moed. De moed om je eigen ternauwernood gevestigde orde te laten verstoren door een ander perspectief dan je je kunt voorstellen. En de moed om de gevestigde orde in je omgeving te verstoren met het inbrengen van een andere zienswijze dan de heersende. Ergens in de tussenruimte van deze twee bewegingen geven we vorm aan ‘de wereld’. uit: Is er ruimte in de gevestigde orde, p 134.