RESPONS-ABILITY WERKATELIER

Respons-ability
Een ogenschijnlijk kleinschalige individuele respons kan van grote invloed zijn op het beloop van situaties. Vanuit dit gegeven biedt het respons-ability werkatelier ruimte om het proces wat aan respons voorafgaat vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken.

Het respons-ability werkatelier is een onderzoeksomgeving waar waarnemen wat we ‘voor waar’ nemen grond is. Het is een trainen van voorstellingsvermogen en introspectieve intelligentie. Naar binnen kijken om naar buiten te kunnen kijken. Om vandaaruit oorspronkelijke en adequate respons te kunnen geven op wat er is.

Of all the dangers we face, from climate change to nuclear war,
none is so great as the deadening of our response | Joanna Macy

Het respons-ability werkatelier is een uitnodiging aan mensen die zien dat we, ondanks onze goede bedoelingen, verstrikt raken in de complexe systemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. Mensen die voorbij de ‘whats in it for me’ interface willen kijken en zich afvragen wat deze wereld van ons nodig heeft. Die verlangen naar adequate respons op de grote vragen van deze tijd. En daarin niet schuwen om gewoontepatronen op te schudden en in verwarring te raken, maar deze durven uithouden in het vertrouwen dat juist verwarring de grond rijp zou kunnen maken voor inzicht. Om zo, in samenspraak, een tijdelijke vrijplaats te creëren om onze creativiteit in het vormen en geven van respons op situaties te inspireren.

In het basis respons-ability werkatelier verkennen we de grond van je respons vanuit emoties, oorzakelijkheid en intentie. In de course is er een vervolg van twee dagdelen waarin holding space for complexity en interactiviteit centraal staan. Dan volgt een individuele sessie om persoonlijk inzicht in actions meeting intentions aan te scherpen. De course rond af met werken aan de integratie van inzichten voor je werkpraktijk; de kracht van conversatie, taal als beeld.

Inspiratiebronnen zijn verschillende perspectieven uit de westerse- en oosterse filosofie en kunst- en organisatiewetenschappen; o.a. Joseph Beuys, Cornelis Verhoeven, Martha Nussbaum, Joanna Macy, Ruud Kaulingfreks, Robert Cooper, Hannah Arendt en Patricia Shaw.

De respons-ability werkateliers vinden plaats via open inschrijving, in company, te gast bij een leergang of toegespitst op een specifieke kwestie. Neem vrijblijvend contact op om af te stemmen of het respons-ability werkatelier in uw situatie van waarde zou kunnen zijn.