marjorieke glaudemans

Reflecteerder
Veel van alles is te herleiden naar het laatste jaar van de kunstacademie. Waarin ik de schijnbaar zekere contouren van mijn leven achter me liet om tijdens een solitaire werkperiode op het Engelse platteland het construeren van identiteit onder de loep te nemen. Een free id zone, een vrijplaats om te onderzoeken wat iemand iemand maakt.   

Ik kwam terug met een vraag: In hoeverre vormen we zelf de wortels van onze gevangenschap? Een vraag die doorlopend aanzet tot reflectie. Reflectie midden in de waan van alledag, reflectie in actie in organisatie jargon. Een vraag die zich vertaalde in verwondering over hoe we de wereld organiseren zoals we dat doen. Een vraag die ik mensen in de wereld, de organisational society ging stellen. Wat een doorlopende conversatie geworden is, conversatie als vrijplaats. 
 
Want hoe doe je dat nu eigenlijk, reflecteren op jezelf in relatie tot de georganiseerde wereld van alledag, zonder in een kritisch moralistische exercitie terecht te komen en juist mogelijkheden, ruimte in de gevestigde orde, blijven onderscheiden? Ruimte voor het inbrengen van een blik, van een stem. In mijn werkpraktijk ben ik erop uit mensen te inspireren dit een tweede natuur te laten worden. Een parallel spoor wat je in contact houdt met ’the knowledge of the heart’ (Nussbaum, 2004), voorbij aan het functionele denken.


Who’s shadow are you?  Crestone, Colorado, 2013 | M. Glaudemans  
1 uit serie van 100 schaduw werken in proces, 2007-heden.