procesbegeleiding

gesprekspartner

Verfijnen van de waarneming en introspectie zodat je als instrument, in je professionele identiteit, ook verfijnt

Het hart van mijn huidige werkpraktijk wordt gevormd door het begeleiden van individueel onderzoek. Dat doe ik vanuit mijn kunstenaarschap, ervaring in het begeleiden van reflectieprocessen voor mensen in organisatie en een assemblage van theorieën en praktijken uit de westerse en oosterse wetenschap. In losse sessies, eenmalig of meerdere, en jaartrajecten. Naast het begeleiden van individuele reflectieprocessen begeleid ik reflectieprocessen voor groepen en organisaties.

Mensen komen bij me met vragen op het gebied van professionele identiteit. Vragen die veelal organisatie-overstijgend zijn. Vragen die in essentie gaan over of je handelen congruent is met je oorspronkelijke intenties, idealen en authentieke talenten. Waarnemen wat je voor waar neemt is rode draad. Waarnemen wat er om je heen gebeurt terwijl je gelijktijdig oog houdt wat er in je geest gebeurt. Wat er gaandeweg in de onderzoeken verrijkt wordt is de introspectieve intelligentie. Het brengt dichter bij ‘the knowledge of the heart’ (Nussbaum 2003).

De mensen die ik begeleid zijn organisatieadviseurs, procesfacilitators, managers en leidinggevenden van processen in verweven systeemdynamieken en mensen uit de creatieve sector. Het persoonlijk onderzoek is met nadruk een practicum, geen conceptueel experiment of wetenschappelijke studie. De dagelijkse praktijk van mensen zelf is het ‘atelier’ waarin inzichten worden uitgeprobeerd, tegen het licht gehouden en zo verankerd.

De focus ligt op de inbreng van individuele waarde in het collectieve. In de regel wordt gedacht vanuit vormen, verbeteren en veranderen van de organisatie als entiteit. Met het individu daarin als werkkracht met een profiel van specifieke competenties. In mijn werkpraktijk draait dit gegeven 180°, en zoekt met open blik, voorbij heersende regels, de individuele intentie en creativiteit. Zo beoog ik een innerlijke waardigheid aan te spreken die je vanuit een intrinsieke motivatie uitdraagt naar je omgeving.