blog

iedereen probeert iets…

om plaats te vinden in de wereld, er wat van te maken, bij te dragen, te zien wat er nodig is – staan we stil bij wat ons drijft? of zijn we een feather in the wind, bevangen door de serieuze zaken van alledag.
uit: Is er ruimte in de gevestigde orde, p26.