procesbegeleiding

gesprekspartner

courage dear heart – C.S. Lewis
De reflectieprocessen die ik ontwerp en begeleid bieden ruimte om stil te staan bij vragen die meer tijd nodig hebben dan de orde van de dag toelaat. Ruimte waarin ik beoog dat ‘knowledge of the heart’ (Nussbaum, 1996) kan emergeren. Rode draad is kijken. Waarnemen. Waarnemen wat we voor waar nemen. Hoe we de wereld waarnemen. En hoe we onszelf in die wereld waarnemen. Zodat we doorzien waar we ons door laten leiden, en of dat overeenstemt met onze diepere waarden en intenties. 

> begeleiding van individuele reflectieprocessen: 
Een jaar lang onverdeelde aandacht voor persoonlijk onderzoek in een jaartraject. Of eenduidige focus op de transformatie van een urgente kwestie in een intensive van 8 weken. Parallel aan en in verbinding met dagelijks werk. 

> conversaties in situ:
De vraag ‘Is er ruimte in de (je) gevestigde orde?’ is vertrekpunt voor discussie en beoogt een reflectieproces te inspireren waar een individu of een groep in de eigen werkpraktijk mee verder kan.