conversatie als vrijplaats

home

Kunstenaar, reflecteerder en procesfacilitator Marjorieke Glaudemans werkt sinds 1993 aan een veldonderzoek naar hoe we leven in de complexe organisatiesystemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. Geïnspireerd op deze vraag initieerde en faciliteerde ze reflectieprocessen in organisatie, management en bestuur en werkte samen met mensen uit diverse domeinen van de samenleving.

In februari 2015 verscheen bij uitgeverij IJzer een boek met notities en beelden die ze gedurende dit veldonderzoek optekende:
Is er ruimte in de gevestigde orde? essay over het individuele in organisatie, management en bestuur. 

Tegenwoordig werkt ze als gesprekspartner voor mensen in organisatie die erkennen hoe makkelijk we verstrikt raken in de systemen die we hebben bedacht. Mensen die een scherpzinnige opmerkzaamheid willen ontwikkelen. Als focus om zich te verhouden met de rijke complexiteit van deze tijd.

Opmerkzaam zijn ‘(…) gaat over moed. Dubbele moed. De moed om je eigen ternauwernood gevestigde orde te laten verstoren door een ander perspectief dan je je kunt voorstellen. En de moed om de gevestigde orde in je omgeving te verstoren met het inbrengen van een andere zienswijze dan de heersende. Ergens in de tussenruimte van deze twee bewegingen geven we vorm aan ‘de wereld’. (Uit: Is er ruimte in de gevestigde orde, p. 134)