conversatie als vrijplaats

home

it’s our mind that creates this world – Dhammapada
Kunstenaar, schrijver en procesbegeleider Marjorieke Glaudemans werkt sinds 1993 aan een veldonderzoek naar hoe we leven in de complexe organisatiesystemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. Geïnspireerd op deze vraag begeleidde ze vele reflectieprocessen in diverse domeinen van de samenleving. 

In februari 2015 verscheen bij uitgeverij IJzer een boek met notities en beelden die ze gedurende dit veldonderzoek optekende:
Is er ruimte in de gevestigde orde? essay over het individuele in organisatie, management en bestuur. In mei 2016 door de Ooa gekozen tot het beste boek over organisatieadvies van het jaar.

Tegenwoordig werkt ze als procesbegeleider voor mensen in organisatie die erkennen hoe makkelijk we verstrikt raken in systemen en een scherpzinnige opmerkzaamheid willen ontwikkelen. Onderliggende focus in haar werkpraktijk is de onmisbare bijdrage van een heldere individuele kijk op de rijke complexiteit van onze tijd.

Opmerkzaam zijn ‘(…) gaat over moed. Dubbele moed. De moed om je eigen ternauwernood gevestigde orde te laten verstoren door een ander perspectief dan je je kunt voorstellen. En de moed om de gevestigde orde in je omgeving te verstoren met het inbrengen van een andere zienswijze dan de heersende. Ergens in de tussenruimte van deze twee bewegingen geven we vorm aan ‘de wereld’. (Uit: Is er ruimte in de gevestigde orde, p. 134)